Flemming Bøgely

Välkommen till  SMS-Direkt.se

Blue Idea erbjuder ett kommunikationsverktyg som gör det möjligt att lätt och snabbt komma i kontakt med kunder över hela landet via sms. Vi säkerställer att det finns en uppdaterad databas med alla telefonnummer i Sverige och Danmark, och via en avancerad sorteringsfunktion blir det lätt att komma i kontakt med "alla" invånarna inom ett geografiskt område.

Av nya funktioner som redan är implementerade på SMS-Direkt.se kan följande nämnas:

Vi utvecklar hela tiden nya funktioner - här är några exempel:

- möjlighet att skicka via karta

- utskick för intern information

För alla användare

Status Excel rapport

Vissa förändringar har gjorts i den Excel rapport som kan tas ut från - Det ser nu lite annorlunda ut grafiskt. Lösningsform förblir densamma databas, men har inte samma begränsning som tidigare. Tidigare skulle en rapport innehålla max 65.000 linjer. Denna begränsning är nu borttagen.

För alla med hög paket

Integrering av WWW och Facebook

När du skickar ett SMS, kan vi nu uppdatera både din webbsida och din Facebook med ett statusmeddelande. Detta innebär att du i ett arbetsflöde kan uppdatera både konsumenter SMS, din webbsida och Facebook utan att behöva logga in någon annanstans än på Blue Idea. Det innebär också att anställda som normalt inte kan göra en uppdatering har möjlighet att göra det nu.

För alla med hög paket

Utvecklingen av ”Admin. funktion”

Detta innebär en uppbyggnad av ”administrativa verktyg” med ett antal nya funktioner . Bl a inkluderar detta att du kan söka på ett mobilnummer och se vilka meddelanden du har skicket till den genom tiden. Du kan bygga sms mallar i hela utbudet / bostäder etc. Denna tjänsten erbjuds inte till alla, men som användare av det ”stora paketet” har du tillgång till administratörs funktionen och kan beställa det på flemming@blueidea.dk