Driftmeddelande

vA

Inga kända driftstörningar

avfall

1 driftmeddelande (Klicka för mer information)

Ombyggnation av återvinningscentralen på Kretsloppsgården

Från och med 17 september stänger återvinningscentralen på Kretsloppsgården. En tillfällig återvinningscentral finns på Lövsta industriområde. Infart mitt emot HAGS, Grännavägen 4. Öppettider som tidigare. 

Fjärrvärme

Inga kända driftstörningar