Driftmeddelande

vA

1 driftmeddelande (Klicka för mer information)

Dagvatten och avloppsledningar testas i Sunhultsbrunn

Arbete med att hitta eventuella felkopplingar mellan dagvatten- och avloppsledningar kommer att pågå i Sunhultsbrunn. I samband med undersökningen kommer så kallad teaterrök och färgat vatten att användas. Detta är inget som är hälsofarligt. Berörda fastigheter informeras via informationsbrev i brevlådan. 

avfall

1 driftmeddelande (Klicka för mer information)

Ombyggnation av återvinningscentralen på Kretsloppsgården

Från och med 17 september stänger återvinningscentralen på Kretsloppsgården. En tillfällig återvinningscentral finns på Lövsta industriområde. Infart mitt emot HAGS, Grännavägen 4. Öppettider som tidigare. 

Fjärrvärme

Inga kända driftstörningar