Driftmeddelande

VA-enheten

18 driftmeddelanden (Klicka för mer information)

Bevattningsförbud (den 4 juli 2018)

Det råder fortfarande bevattningsförbud i Örkelljunga kommun. Läs mer på vår hemsida.

Bevattningsförbud (den 4 juli 2018)

Det råder fortfarande bevattningsförbud i Örkelljunga kommun. Läs mer på vår hemsida.

Bevattningsförbud (den 4 juli 2018)

Det råder fortfarande bevattningsförbud i Örkelljunga kommun. Läs mer på vår hemsida.

Bevattningsförbud (den 4 juli 2018)

Det råder fortfarande bevattningsförbud i Örkelljunga kommun. Läs mer på vår hemsida.

Bevattningsförbud (den 4 juli 2018)

Det råder fortfarande bevattningsförbud i Örkelljunga kommun. Läs mer på vår hemsida.

Bevattningsförbud (den 4 juli 2018)

Det råder fortfarande bevattningsförbud i Örkelljunga kommun. Läs mer på vår hemsida.

Bevattningsförbud (den 4 juli 2018)

Det råder fortfarande bevattningsförbud i Örkelljunga kommun. Läs mer på vår hemsida.

Bevattningsförbud (den 4 juli 2018)

Det råder fortfarande bevattningsförbud i Örkelljunga kommun. Läs mer på vår hemsida.

Bevattningsförbud (den 4 juli 2018)

Det råder fortfarande bevattningsförbud i Örkelljunga kommun. Läs mer på vår hemsida.

Bevattningsförbud (den 4 juli 2018)

Det råder fortfarande bevattningsförbud i Örkelljunga kommun. Läs mer på vår hemsida.

Bevattningsförbud (den 4 juli 2018)

Det råder fortfarande bevattningsförbud i Örkelljunga kommun. Läs mer på vår hemsida.

Bevattningsförbud (den 4 juli 2018)

Det råder fortfarande bevattningsförbud i Örkelljunga kommun. Läs mer på vår hemsida.

Bevattningsförbud 6 (den 4 juli 2018)

Det råder fortfarande bevattningsförbud i Örkelljunga kommun. Läs mer på vår hemsida.

Bevattningsförbud (den 4 juli 2018)

Det råder fortfarande bevattningsförbud i Örkelljunga kommun. Läs mer på vår hemsida.

(den 4 juli 2018)

Det råder fortfarande bevattningsförbud i Örkelljunga kommun. Läs mer på vår hemsida.

(den 4 juli 2018)

Det råder fortfarande bevattningsförbud i Örkelljunga kommun. Läs mer på vår hemsida.

(den 4 juli 2018)

Det råder fortfarande bevattningsförbud i Örkelljunga kommun. Läs mer på vår hemsida.

Bevattningsförbud (den 4 juli 2018)

Från och med 2018-05-28 råder bevattningsförbud i Örkelljunga kommun. Läs mer på vår hemsida.

Gata och Park-enheten

Just nu har vi inga kända driftstörningar.