Driftmeddelande

Avfall och återvinning

Just nu har vi inga kända driftstörningar.

fjärrvärme

Just nu har vi inga kända driftstörningar.

elnät

Just nu har vi inga kända driftstörningar.

stadsnät/fiber

Just nu har vi inga kända driftstörningar.

vatten och avlopp

1 driftmeddelande (Klicka för mer information)

Renspolning av vattenledningsnätet i Ankarsrum och Gunnebo (den 3 april 2019)

Pollex AB kommer under mars-maj 2019 att utföra renspolning av vattenledningsnätet i Ankarsrum och Gunnebo på uppdrag av Västervik Miljö & Energi. Läs mer om renspolningen på vår hemsida under nyheter i fliken Vatten, avlopp. 

gator, parker

Just nu har vi inga kända driftstörningar.

Kundservice

Just nu har vi inga kända driftstörningar.