Driftmeddelande

Avfall och återvinning

Just nu har vi inga kända driftstörningar.

fjärrvärme

Just nu har vi inga kända driftstörningar.

elnät

Just nu har vi inga kända driftstörningar.

stadsnät/fiber

Just nu har vi inga kända driftstörningar.

vatten och avlopp

Just nu har vi inga kända driftstörningar.

gator, parker

1 driftmeddelande (Klicka för mer information)

Störning i P-ledningssystemet (den 15 juli 2019)

På grund av helgens åskväder har vi tekniska problem med vårt P-ledningssystem (de elektroniska parkeringsskyltarna). Antalet lediga platser kan ej garanteras vara korrekta.Tekniker arbetar med att avhjälpa felet.Tack för visad förståelse!

Kundservice

Just nu har vi inga kända driftstörningar.