Driftmeddelande

VA

Just nu har vi inga kända driftstörningar.

elnät

Just nu har vi inga kända driftstörningar.

fiber

Just nu har vi inga kända driftstörningar.

fjärrvärme

Just nu har vi inga kända driftstörningar.

Gata/Park

1 driftmeddelande (Klicka för mer information)

Banvallen avstängd i Hökerum (den 20 februari 2020)

P.g.a. högt vattenstånd har vi just nu stängt av banvallen från Bjättlundavägen till Hökerum.

info

Just nu har vi inga kända driftstörningar.