Driftmeddelande

Fjärrvärme

Just nu har vi inga kända driftstörningar.

Elnät

Just nu har vi inga kända driftstörningar.

bredband

1 driftmeddelande (Klicka för mer information)

Planerat arbete Mörrum (den 18 februari 2019)

Hej,

Vecka 8 håller vi på med ett större ombyggnadsprojekt i Mörrum för att flytta en av våra fibernoder. Detta medför tillfälliga störningar i tv och bredbandsleveranserna. I början på vecka 9 flyttas samtliga privatkunder norr om Hästarydsskolan och kommer får sms med närmre information när det är dags.

Vänligen, Karlshamn Energi

Vatten

Just nu har vi inga kända driftstörningar.