Driftmeddelande

Fjärrvärme

Just nu har vi inga kända driftstörningar.

Elnät

Just nu har vi inga kända driftstörningar.

bredband

Just nu har vi inga kända driftstörningar.

Vatten

Just nu har vi inga kända driftstörningar.